برنامه آموزشی مبارزه با فساد اداری در وزارت معادن و پترولیم برگزار گردید

۷ سنبله ۱۳۹۸

دیروز چهار شنبه مورخ ۶ سنبله ۱۳۹۸ وزارت معادن و پترولیم و سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری برنامه آموزشی مبارزه با فساد اداری را برای کارکنان وزارت معادن و پترولیم برگزار نمود.

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در ادامه برنامه های قبلی خویش در راستای تطبیق بهتر استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و قانون مبارزه با فساد اداری، همکاری با وزارت‌ها و ادارات در راستای تقویت ظرفیت کارکنان در امور مبارزه با فساد اداری و بالا رفتن سطح آگاهی و معلومات کارکنان دولت و مردم از برنامه‌ها و اقدامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری، با همکاری وزارت معادن و پترولیم این برنامه آموزشی را برگزار نمود.

این برنامه که از سوی وزارت محترم معادن و پترولیم هماهنگ گردیده بود، با تلاوت آیات از کلام‌الله مجید آغاز گردید. در ابتدا محترم ولی‌الله ځدران معین پالیسی و برنامه‌های وزارت معادن و پترولیم صحبت نموده، ضمن قدرانی از برگزاری برنامه، در رابطه به تلاش ها و اقدامات وزارت معادن و پترولیم در امر مبارزه با فساد اداری معلومات ارائه نمود. آقای ځدران کارگاه آموزشی برگزار شده را برای کارکنان این وزارت مهم خوانده از اشتراک کنندگان خواست که آموخته‌های شان از برنامه را در امور کاری خود در وزارت، در نظر داشته باشند.

سپس محترم محمد سالم صفری، کارشناس بررسی پلان‌های عمل سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری با ذکر مبنا و اهداف استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و اقدامات که رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری انجام داده است، در مورد استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و پیشرفت‌ها و دستآوردهای مهمی که مطابق استراتیژی در بخش مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است، برای اشتراک کنندگان معلومات داد.

در ادامه محترم جواد دادبان، آمر بررسی و ارزیابی سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، قانون مبارزه با فساد اداری و قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری را با جزئیات برای اشتراک کنندگان ارایه نموده و در رابطه به وظایف و مسئولیت‌های ادارات در مبارزه با فساد اداری، چارچوب حقوقی و سازوکارهای سازمانی مبارزه با فساد اداری در کشور و حمایت‌های قانونی که برای حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری در قوانین در نظر گرفته شده است، معلومات داد.

در اخیر محترم هاشمی رئیس پالیسی و پلان وزارت معادن و پترولیم با ذکر اهمیت برنامه، از اشتراک کنندگان کارگاه خواست که آنچه را در این برنامه آموخته اند، در کارهای خویش عملی کنند.

شریک سازید