د اداري فساد پر وړاندې د مبارزي ملی استراتیژي د تط...

11 وری 1398

په اوسني راپور کې د ۱۳۹۷ مالي کال د استراتیژي د تطبیق کولو په اړه لاسته راوړنې او پرمختګونه شامل دي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ مطابق...

نور یی ولوله