د مالي کال ۱۳۹۷ په لومړیو شپږو میاشتو کې له اداري...

29 لړم 1397

کابل، افغانستان: د افغانستان حکومت د ۱۳۹۷ مالي کال د لومړیو شپږو میاشتو په اوږدو کې د ستراتېژۍ په پنځو بنسټیزو محورونو، چې سیاسي رهبري او د اصلاح کوون...

نور یی ولوله

له اداري فساد سره د مبارزې په قانون کې له فساد سره...

20 لړم 1397

له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړی سکرتریت وایي، چې له اداري فساد سره د مبارزې د قانون پر بنسټ د غوراوي کمېټې په ترکیب کې رامنځته شوي بدلونونه، هېڅکله...

نور یی ولوله

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ نوي...

12 لړم 1397

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ځانګړي سکرټریت د اداري فساد پروړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ نوي شاخصونه له مدني ټولنې سره شریک کړل.د یاد سکرټریت رییس...

نور یی ولوله