د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ستراتیژۍ د پلیتابه په تړاو د ۱۳۹۷ مالي کال د لومړیو شپږو میاشتو راپور

22 وږی 1397

اوسنی راپور، د شپږو میاشتو په موده کې له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژۍ د پلیتابه په برخه کې، هغو لاسته راوړونو او پرمختګونو ته شاملېږي، چې د ۱۳۹۷ مالي کال – د ۱۳۹۶ مرغومي میاشتې له پیله د ۱۳۹۷ کال د غبرګولي میاشتې تر پایه ترلاسه شوي دي.

شریک یی کړی