6 میزان 1396

استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ ۶ میزان ۱۳۹۶ تصویب و در اخیر سال مالی 1396، بر اساس حکم شماره (۲۷۷۱)، مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری به وزارت ها/ادارات ترویج و از آنها خواسته شد که پلان های عمل خویش را به منظور تطبیق استراتیژی ترتیب نمایند. به تعقیب آن، سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری به اساس استراتیژی و به منظور نظارت از تطبیق این استراتیژی به تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ در چوکات معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد گردید. 

استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری دوباره تجدید گردیده و به تاریخ 3 قوس 1397 توسط شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری مورد تائید قرار گرفته است. استراتیژی، تلاش های مبارزه علیه فساد اداری در کشور را منسجم کرده و وضعیت سعی و تلاش ها برای مبارزه با فساد را به گونة قابل ملاحظه بهبود بخشیده است.

دانلود

# عنوان توضیحات تاریخ فایل
# لغت معنی