همه منسوبین اردوی ملی در سیستم بایومتریک راجستر خواهند شد، با دقت و اعتبار حداقل 95 درصد

تاریخ شروع 3 قوس 1397 تاریخ ختم 11 حمل 1398

جزئیات پیشرفت در مورد این شاخص فعلاً قابل دسترس نیست.