برنامه آموزشی مبارزه با فساد اداری در وزارت معادن...

۷ سنبله ۱۳۹۸

دیروز چهار شنبه مورخ ۶ سنبله ۱۳۹۸ وزارت معادن و پترولیم و سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری برنامه آموزشی مبارزه با فساد اداری را برای کارکنان وزارت م...

بیشتر بخوانید

فراخوان موضوعات پیشنهادی برنامه عمل ملی-2

۲ جوزا ۱۳۹۸

برنامه عمل ملی دولت ج.ا.ا. به اساس رهنمودهای مشارکت دولتداری باز، برنامه عمل ملی کشورهای عضو می‌باید در مشارکت با نهادهای مدنی آن تدوین و ترتیب...

بیشتر بخوانید

ورکشاپ انکشاف پلان های عمل مبارزه با فساد اداری وز...

۱۹ جدی ۱۳۹۷

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، ورکشاپ انکشاف پلان های عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی 1398 وزارت ها و ادارات را به تاریخ 19 جدی 1397 در مرکز اطل...

بیشتر بخوانید

بیانیه ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان در کنفرا...

۸ جدی ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد اداری 2018 کوپنهاگن بیانیه ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان پیشگفتار: وضعیت مبارزه با فساد اداری در افغانس...

بیشتر بخوانید

از روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری، گرامیداشت به...

۱۸ قوس ۱۳۹۷

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در همراهی با سازمان ملل متحد در افغانستان از روز بین المللی مبارزه علیه فساد، گرامی داشت به عمل آورد در این مراسم ک...

بیشتر بخوانید

گزارش شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۷، از تطبیق استراتیژی...

۲۹ عقرب ۱۳۹۷

کابل، افغانستان: حکومت افغانستان در طول شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۷ در پنج محور اساسی استراتیژی که -رهبری سیاسی و حمایت از شبکه اصلاح گران، اصلاح سکت...

بیشتر بخوانید